Articol : 1-49, 50-99, 100-149, 150-199, 200-216


HOTARÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 117 alin. (2) si al art. 118 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1. - Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevazut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Anexa la ordonanta de urgenta mentionata la art. 1 se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotarâre.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 4. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 februarie 2003.
(2) Pe aceeasi data Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Acestia trebuie sa se comporte pe drumul public astfel încât sa nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulatia rutiera.
Art. 2. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia, sa aplice, sa instaleze, sa întretina si sa tina evidenta mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere în scopul determinarii pietonilor si conducatorilor de vehicule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Aplicarea si instalarea mijlocelor de semnalizare rutiera, a echipamentelor si amenajarilor rutiere destinate sigurantei circulatiei se efectueaza numai cu acordul politiei.
Art. 3. - (1) Se interzice închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lasarea de materiale ori obiecte pe partea carosabila a drumurilor publice, pe trotuare, precum si în parcari amenajate si semnalizate corespunzator.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), închiderea circulatiei, executarea de lucrari ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de catre administratorul acestuia numai cu acordul politiei, conform normelor metodologice comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajari rutiere care sa permita derularea în siguranta a circulatiei, iar atunci când acestea se efectueaza pe trotuar, sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.
(4) La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa aduca drumul la starea initiala, iar administratorul drumului public sa verifice si sa receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior începerii lucrarilor.
Art. 4. - (1) Administratorul drumului public trebuie sa ia masuri de înlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl degajeze, sa curete si sa readuca drumul la starea initiala.
Art. 5. - (1) La intersectia unui drum public cu o cale ferata, administratorul caii ferate trebuie sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze si sa întretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor, cu acordul politiei.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata, administratorul cailor ferate si cel al drumului public, împreuna cu detinatorii terenurilor învecinate sunt obligati sa înlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din locul unde conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca.
(3) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura conditiile prevazute la alin. (2), administratorul drumului public împreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei, iau masuri, dupa caz, pentru:

 1. instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
 2. desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata învecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
 3. separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene.
Art. 6. - (1) Traseele si statiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementarilor în vigoare.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere, în afara partii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor si troleibuzelor.
(3) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia celor pentru tramvaie, se amenajeaza, în conditiile prevazute la alin. (2), la cel putin 50 m de coltul intersectiei, dupa traversarea acesteia.
(4) Daca în localitati traseele autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi nivel, în ambele parti înainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
(5) Statiile mijloacelor de transport public de persoane în regim de taxi se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si administratorii drumurilor, cu acordul politiei.
Art. 7. - Se interzice organizarea de mitinguri, manifestari sau de orice alte activitati culturale, sportive ori comerciale pe drumurile publice fara acordul politiei si avizul administratorului drumului public.
Art. 8. - (1) Inspectoratul General al Politiei Române, consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin structurile specializate, organizeaza actiuni permanente de popularizare si cunoastere a regulilor de circulatie.
(2) Politia informeaza si face recomandari cu privire la circulatia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.
CAPITOLUL II
Vehiculele
SECTIUNEA 1
Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia
Art. 9. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie în buna stare de functionare si sa îndeplineasca conditiile tehnice stabilite de autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele apartinând Ministerului de Interne sau Ministerului Apararii Nationale trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 10. - (1) Pentru a putea fi mentinute în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se inspecteaza periodic din punct de vedere tehnic, în conditiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele carora le-au fost efectuate reparatii capitale si cele care, în urma unor evenimente, au avut avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.
Art. 11. - Inspectia tehnica se efectueaza în statii autorizate de catre autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar termenul pâna la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica se consemneaza în anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare, în functie de categoria vehiculului, potrivit legii.
Art. 12. - (1) Autovehiculele care transporta încarcaturi periculoase trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice si de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
(2) Conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectueaza.
¤1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele, tramvaiele si remorcile
Art. 13. - Autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 14. - Se interzic montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, altele decât cele omologate, precum si circulatia pe drumurile publice atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc.
Art. 15. - Semnalele si mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora pot fi utilizate numai atunci când autovehiculul pe care acestea sunt montate se deplaseaza în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgenta.
Art. 16. - Se interzice detinerea în autovehicul, montarea pe acesta sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar.
¤2. Conditiile tehnice minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplineasca bicicletele, ciclomotoarele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau împinse cu mâna
Art. 17. - În circulatia pe drumurile publice, bicicleta fara motor trebuie:
 1. sa fie prevazuta cu dispozitiv de frânare eficace;
 2. sa fie dotata cu mijloc de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea unui mijloc de avertizare sonora specific autovehiculelor;
 3. sa fie echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un element reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare.
Art. 18. - În circulatia pe drumurile publice, ciclomotorul trebuie:
a) sa fie prevazut cu instalatie de frânare eficace;
b) sa fie dotat cu mijloc de avertizare sonora;
c) sa fie echipat cu instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) sa fie prevazut în fata cu lumini de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina si un dispozitiv reflectorizant de culoare rosie.
Art. 19. - (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în fata cu doi catadioptri de culoare alba, iar în spate cu doi catadioptri de culoare rosie, omologati, montati cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori în alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterala stânga cu o lumina de culoare alba sau galbena.
(3) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1) si (2) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de încarcatura transportata.
(4) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.
Art. 20. - Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie sa fie prevazut, în fata si în spate, cu un dispozitiv reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.
Art. 21. - (1) Controlul starii tehnice a vehiculelor se efectueaza de catre politie, împreuna cu specialisti din institutiile abilitate de legislatia în vigoare.
(2) Modul de organizare si efectuare a controlului se stabileste prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
SECTIUNEA a 2-a
Înmatricularea, înregistrarea si radierea din circulatie a vehiculelor
Art. 22. - (1) Detinatorii de vehicule sunt obligati sa le înmatriculeze sau sa le înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului regulament.
(2) Detinatorii de autovehicule înmatriculate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de înmatriculare.
(3) Detinatorii de vehicule înregistrate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de înregistrare sau sa înscrie aceste numere pe vehicule.
¤1. Înmatricularea autovehiculelor si remorcilor
Art. 23. - (1) Vehiculele fabricate în tara sau, dupa caz, importate, care, prin constructie, pot circula cu o viteza mai mare de 6 km/h, trebuie sa fie omologate pentru a circula pe drumurile publice.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) categoriile de vehicule stabilite de autoritatea competenta.
Art. 24. - Se înmatriculeaza numai autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Român".
Art. 25. - Omologarea pentru circulatie atesta ca autovehiculul, remorca sau tramvaiul corespunde normelor tehnice de securitate a traficului si de protectie a mediului înconjurator, prevazute de lege, precum si destinatiei acestora.
Art. 26. - (1) În urma omologarii pentru circulatie a autovehiculului sau remorcii, detinatorului i se elibereaza cartea de identitate a vehiculului.
(2) Caracteristicile constructive sau de folosinta ale vehiculului omologat pentru circulatie nu pot fi modificate decât în conditiile prevazute de lege.
Art. 27. - (1) Autovehiculele si remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticitatii de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Român", care elibereaza în acest sens certificate de autenticitate.
(2) Certificarea autenticitatii unui vehicul atesta ca acesta nu prezinta modificari ale elementelor de identificare atribuite de constructor si ca documentele vehiculului eliberate de autoritatile straine sunt autentice. Optional, certificarea pentru autenticitate poate atesta si faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat în tara sau strainatate, la data solicitarii, potrivit bazelor de date la care Regia Autonoma "Registrul Auto Român" are acces.
Art. 28. - (1) Autovehiculul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestuia.
(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul de Interne stabilesc, pe baza de protocol, categoriile de vehicule pentru care este obligatorie certificarea autenticitatii, înainte de înmatriculare, precum si extinderea sau restrângerea acestor categorii.
(3) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate si date în urmarire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se înmatriculeaza.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite înmatricularea pâna la finalizarea cercetarilor, caz în care în certificatul de înmatriculare si în cartea de identitate a vehiculului se înscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de É .".
(5) Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (4) este permisa doar pe teritoriul României.
Art. 29. - Autoritatea competenta pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor este Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structurile teritoriale de specialitate.
Art. 30. - (1) Autovehiculul si remorca se înmatriculeaza, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta în raza careia proprietarul îsi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele române, ori resedinta sau domiciliul în cazul cetatenilor straini.
(2) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competenta în raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate.
(3) Autovehiculele apartinând Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, înregistrate în system propriu, pot fi înmatriculate si la autoritatea competenta.
Art. 31. - (1) Persoana care detine autovehicule sau remorci înmatriculate în alte state si are sau îsi stabileste domiciliul ori resedinta în România este obligata sa le înmatriculeze în termen de 90 de zile de la data intrarii în tara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului în România.
(2) Orice vehicul înmatriculat în strainatate care nu este în proprietatea unei persoane cu domiciliul, resedinta sau sediul în România, dar se afla în folosinta cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula în România o singura perioada de maximum 120 de zile de la intrarea în tara.
(3) În cazul nerespectarii dispozitiilor de la alin. (1) si (2), dupa expirarea termenelor, pe lânga sanctiunea contraventionala, politia va retine certificatul si placutele cu numerele de înmatriculare straine, care vor fi remise autoritatilor emitente.
Art. 32. - La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu un singur numar de înmatriculare, cu exceptia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne.
Art. 33. - (1) Înmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente:
 1. cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
 2. fisa de înmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
 3. cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Român", în original si în copie;
 4. actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, în original si în copie;
 5. actul de identitate al solicitantului, în original si în copie;
 6. dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima înmatriculare;
 7. copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
 8. dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanenta) sau temporar (pentru înmatricularea temporara), în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din strainatate;
 9. dovada de plata a taxei de înmatriculare;
 10. dovada de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 11. dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de înmatriculare;
 12. dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Român", cu exceptia vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz.
(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
(3) În cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se înmatriculeaza pentru prima data în România, se solicita, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, în original. În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie.
(4) Persoana juridica care solicita înmatricularea trebuie sa depuna, pe lânga documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.
Art. 34. - Autovehiculele si remorcile apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care îsi desfasoara activitatea în România, se înmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorasi documente prevazute la art. 33, cu exceptia taxei de înmatriculare si a dovezii de plata a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea.
Art. 35. - (1) Se înmatriculeaza temporar autovehiculele si remorcile care:
 1. urmeaza sa fie scoase definitiv din România;
 2. sunt importate în regim temporar, potrivit legii;
 3. sunt de provenienta straina, comercializate în România în sistem leasing.
(2) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), înmatricularea temporara se efectueaza pentru o perioada ce nu poate depasi termenul de valabilitate al asigurarii internationale (cartea verde), iar pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), perioada de înmatriculare temporara nu poate depasi sfârsitul anului în curs, daca solicitarea a fost facuta în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta în ultimele 3 luni ale anului în curs.
(3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc în România printr-o operatiune de leasing extern sau pentru cele prevazute la alin. (1) lit. c), durata de înmatriculare temporara se atribuie pâna la expirarea contractului de leasing, fara a se depasi termenul limita stabilit pentru importul temporar.
Art. 36. - Pentru fiecare autovehicul sau remorca înmatriculata se elibereaza un certificat de înmatriculare.
Forma si continutul acestuia se stabilesc de catre autoritatea competenta.
Art. 37. - În cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.
Art. 38. - (1) Autoritatea competenta autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, în vederea efectuarii formalitatilor premergatoare înmatricularii. În cazuri bine întemeiate, se pot atribui succesiv mai multe astfel de autorizatii pentru acelasi vehicul.
(2) Autorizatia provizorie de circulatie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.
Art. 39. - (1) Autoritatea competenta înmatriculeaza pentru probe autovehicule si remorci:
 1. care efectueaza probe în vederea omologarii, precum si a autosasiurilor care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
 2. care se comercializeaza, în vederea probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vânzari de cel putin 5 autovehicule sau remorci într-un interval de o luna.
(2) Certificatele de înmatriculare pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberarii.
(3) Autovehiculele care participa la concursuri automobilistice pe teritoriul României pot fi autorizate provizoriu pentru circulatie, pe o perioada de cel mult 30 de zile si numai pe traseele mentionate în autorizatie.
(4) Se interzic transportul comercial de bunuri si persoane cu autovehicule si remorci care circula în baza înmatricularii pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule si remorci de provenienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale în România, precum si circulatia vehiculelor prevazute la alin. 1 lit. b), în afara judetului sau a municipiului Bucuresti, în raza caruia îsi are sediul titularul certificatului de înmatriculare pentru probe.
Art. 40. - Se interzice circulatia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor daca:
 1. termenul prevazut pentru înmatricularea provizorie, pentru probe sau temporara a expirat;
 2. dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare retinut potrivit legii este fara drept de circulatie sau cu durata dreptului de circulatie expirata.
¤2. Înregistrarea vehiculelor
Art. 41. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala, precum si cele pentru care nu exista obligatia înmatricularii se înregistreaza la consiliile locale, potrivit reglementarilor emise de acestea.
(2) O data cu înregistrarea vehiculelor prevazute la alin. (1), se emite certificatul si se atribuie un numar de înregistrare compus din denumirea localitatii sau abrevierea denumirii localitatii si un numar de ordine.
(3) Consiliile locale stabilesc traseele de circulatie ale vehiculelor prevazute la alin. (1).
Art. 42. - Se interzic circulatia pe drumul public a vehiculelor neînregistrate ori care nu poarta numarul de înregistrare, precum si circulatia acestora pe alte trasee decât cele stabilite.
¤3. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii si de probe
Art. 43. - (1) La înmatriculare, fiecarui autovehicul sau fiecarei remorci i se atribuie un numar de înmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si o combinatie de trei litere.
(2) Numarul de înmatriculare al autovehiculelor si remorcilor prevazute la art. 34 este compus din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.
(3) În cazul numarului de înmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul în care expira valabilitatea înmatricularii.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.
(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si înscrisul "PROBE".
(6) La data înmatricularii, înregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.
Art. 44. - (1) Numarul de înmatriculare, cel provizoriu si de probe se aplica pe placute metalice, având fondul alb reflectorizant si înscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, în relief.
(2) Placutele se fixeaza la partea din fata si din spate a autovehiculului, iar la motocicleta, motoreta si remorca, numai la partea din spate, în locurile special destinate.
(3) Pe placuta din spate se aplica ecusonul care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice.
Art. 45. - Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placilor si ale înscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.
Art. 46. - Numerele de înregistrare, forma si dimensiunile placutelor cu numere de înregistrare pentru vehiculele apartinând Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne se stabilesc si se atribuie de aceste institutii.
¤4. Radierea din circulatie a vehiculelor
Art. 47. - (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, în termen de 30 de zile, în urmatoarele cazuri:
a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat;
c) la scoaterea definitiva din România a autovehiculului sau remorcii;
d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
(2) În cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data înregistrarii plângerii, la solicitarea proprietarului.
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza în baza ordonantei motivate a procurorului sau a încheierii instantei de judecata.
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l pastreze în circulatie, cu conditia depozitarii lui în alte spatii decât cele apartinând domeniului public.
(5) Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapân, în conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani.
(6) Radierea se comunica în termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii.
Art. 48. - Radierea se face pe baza depunerii certificatului si placutelor cu numere de înmatriculare, a cartii de identitate a autovehiculului, a fisei de înmatriculare cu viza administratiei financiare competente, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1)-(5).
SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile detinatorilor de vehicule
Art. 49. - Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora le-au încredintat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, în cazul în care aceste persoane au savârsit infractiuni sau au comis contraventii.

Sus

 

   

 

 
Copyright © 2009 Crismalex. Toate drepturile rezervate.