Articol : 1-49, 50-99, 100-149, 150-199, 200-216

 

SECTIUNEA a 3-a
Marcajele
Art. 100. - (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau îndrumarea participantilor la trafic.
Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza, le întaresc sau le precizeaza semnificatia.
(2) Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie sa fie reflectorizante sau însotite de dispozitive reflectorizante, atunci când se adreseaza conducatorilor vehiculelor aflate în miscare.
Art. 101. - Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulatie;
2. de delimitare a benzilor de circulatie;
3. de delimitare a partii carosabile;
b) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
c) alte marcaje, care pot fi:
1. diverse:
1.1. de ghidare;
1.2. pentru spatii înguste;
1.3. pentru spatii interzise;
1.4. pentru interzicerea stationarii;
1.5. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;
1.6. pentru locurile de parcare;
2. laterale:
2.1. pe lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.);
2.2. pe parapete;
2.3. pe stâlpi si copaci aflati pe platforma drumului;
2.4. pe borduri.
Art. 102. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atât pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cât si pentru delimitarea partii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice trecerea cu vehiculul peste el.
Daca o asemenea linie separa sensurile de circulatie, se interzice trecerea pe partea opusa sensului de mers.
(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.
(4) Banda delimitata printr-un marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat si un marcaj simbolizând o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule, delimiteaza banda rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
Art. 103. - Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra impune acest lucru.
Art. 104. - (1) Linia discontinua simpla este destinata:
a) delimitarii benzilor în vederea ordonarii circulatiei, caz în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mare decât lungimea acestora;
b) anuntarii apropierii de o linie continua si a interdictiei impuse de aceasta sau apropierea de un alt loc ce prezinta un risc particular, cazuri în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decât lungimea lor.
(2) Linia discontinua dubla este destinata delimitarii uneia sau mai multor benzi cu circulatie reversibila. Pe asemenea benzi marcajul este însotit de dispozitivele luminoase speciale prevazute la art. 87 alin. (1) si (2).
(3) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate are pentru conducatorul de vehicul semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers. Aceasta dispozitie nu-l împiedica pe cel care a efectuat o depasire sa-si reia locul pe sensul de mers.
(4) Nu sunt considerate marcaje longitudinale liniile continue sau discontinue care delimiteaza marginile partii carosabile sau care, unite cu liniile transversale, delimiteaza locurile de stationare.
Art. 105. - (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea careia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni.
Înaintea marcajului ce însoteste indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscriptia "STOP".
(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decât a oricaror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti.
Art. 106. - (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda.
(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu înscrisul "BUS" sau "TAXI" poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.
(5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei în zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. În zonele unde stationarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi si de alte culori.
SECTIUNEA a 4-a
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata
Art. 107. - (1) La trecerea la nivel cu calea ferata semnalul luminos pentru anuntarea apropierii trenurilor este compus din doua lumini rosii care functioneaza intermitent alternativ. În cazul trecerii la nivel prevazute cu bariere sau semibariere, acest semnal anunta coborârea acestora.
(2) Semnalul luminos pentru anuntarea apropierii trenurilor trebuie sa fie însotit de un semnal sonor de avertizare.
Pe drumurile de pamânt, cu circulatie de vehicule redusa, si pe cararile pentru pietoni poate fi folosit doar un semnal sonor de avertizare.
(3) În timpul cât semnalul cu lumini rosii prevazut la alin. (1) este stins, trebuie sa functioneze permanent un semnal cu lumina intermitenta de culoare alba, având cadenta lenta, care semnifica permisiunea de a trece.
(4) Lampile cu lumini rosii si albe sunt montate pe acelasi suport si îndreptate în aceeasi directie. Acestea se amplaseaza de fiecare parte a caii ferate, pe partea dreapta în sensul de mers, iar când conditiile de vizibilitate impun, si pe partea stânga, pe un refugiu în mijlocul partii carosabile ori deasupra acesteia.
Art. 108. - La apropierea trenurilor semnalul luminos cu lumini rosii si cel sonor trebuie sa intre în functiune, în mod automat, concomitent cu stingerea semnalului de culoare alba si sa ramâna în functiune pâna la trecerea acestora.
Art. 109. - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare cu aceasta semnificatie instalate succesiv la 150, 100 si 50 m de calea ferata.
Art. 110. - (1) Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata curenta fara bariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere", însotite de indicatorul "Oprire".
Semnalizarea luminoasa la trecerea la nivel cu calea ferata este însotita, în toate cazurile, de unul dintre indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere".
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", însotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive, iar circulatia se dirijeaza de un agent de cale ferata.
(3) Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu. Pe drumurile neiluminate benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe timp de noapte barierele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lumina rosie.
(4) Portile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror încarcatura depaseste în înaltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stâlpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza înaltimea maxima de trecere admisa.
(5) Indicatoarele, barierele si semibarierele trebuie sa fie echipate cu dispozitive reflectorizante, omologate.
SECTIUNEA a 5-a
Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor
Art. 111. - (1) Limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza prin stâlpi laterali de delimitare sau prin parapete dotate cu dispozitive reflectorizante de culoare rosie si alba ori galbena, omologate. Dispozitivele rosii trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului, în sensul de mers. Materialele din care acestea sunt confectionate nu trebuie sa fie dure.
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului.
Art. 112. - (1) Semnalizarea sectoarelor de drum public pe care se executa lucrari este obligatorie, are semnificatia interzicerii circulatiei în zona afectata de lucrari si scopul de a asigura desfasurarea în conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau devierea acesteia pe variante ocolitoare, dupa caz.
(2) Limitele sectoarelor afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil cu panouri, bariere, stâlpi de delimitare, conuri sau alte mijloace fluorescent-reflectorizante. Daca aceste mijloace nu sunt reflectorizante, ele trebuie însotite pe timp de noapte de lumini de culoare galbena, iar când lucrarea afecteaza axul drumului, luminile pot fi de culoare alba sau galbena.
(3) Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amenajari rutiere tip "limitatoare de viteza" si se aplica marcaje, corespunzator situatiei create. Daca este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit.
Art. 113. - (1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie întretinuta si modificata corespunzator evolutiei acestora. La terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie.
(2) Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.
Art. 114. - Conditiile privind închiderea circulatiei ori instituirea de restrictii ca urmare a lucrarilor ce afecteaza drumul public, precum si modul de semnalizare corespunzator pozitiei si suprafetei de drum afectate se stabilesc prin norme de aplicare si standarde, dupa caz, potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum.
Art. 115. - Nici o lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi începuta sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, nu a realizat semnalizarea corespunzatoare, termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa în alte conditii decât cele stabilite în autorizatie.
SECTIUNEA a 6-a
Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia
Art. 116. - (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:
a) bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în conditii de siguranta. Daca semnalul este dat într-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati în traversare;
b) bratul sau bratele întinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele întinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate coborî bratul sau bratele, pozitia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate;
c) balansarea cu bratul, pe verticala, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire" pentru participantii la trafic, spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticala a bratului semnifica reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei si grabirea traversarii drumului de catre pietoni.
(2) Politistul care dirijeaza circulatia poate face semn cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stânga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca.
(3) La efectuarea comenzilor prevazute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.
Art. 117. - (1) Oprirea conducatorilor de vehicule si a pietonilor este obligatorie si la semnalele date de:
a) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;
b) lucratorii de drumuri, în zona lucrarilor pe partea carosabila;
c) conducatorii coloanelor de militari sau ai grupurilor organizate de pietoni;
d) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea scolilor.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca si la semnalul nevazatorilor, dat prin ridicarea bastonului alb, atunci când acestia traverseaza strada.
Art. 118. - (1) Persoanele prevazute la art. 116 alin. (1) si art. 117 alin. (1), care dirijeaza circulatia ori care adreseaza semnale de oprire participantilor la trafic, trebuie sa fie echipate si plasate astfel încât sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic.
(2) Semnalele persoanelor prevazute la alin (1) primeaza atât fata de semnificatia mijloacelor de semnalizare, cât si fata de regulile de circulatie. Aceste semnale se executa pe timpul zilei cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul noptii numai cu un dispozitiv cu lumina rosie sau cu bastonul reflectorizant.
SECTIUNEA a 7-a
Semnalele autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic
Art. 119. - (1) Autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta au regim de circulatie prioritara atunci când conducatorii acestora se deplaseaza în actiuni de interventie sau misiuni care au caracter de urgenta si pun în functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora. Mijloacele de avertizare luminoasa si sonora pot fi folosite si separat, în functie de natura misiunii.
(2) Autovehiculele care formeaza o coloana, însotite de un autovehicul cu regim prioritar, trebuie sa aiba în functiune luminile de întâlnire.
(3) Se interzice folosirea de catre conducatorul unuia dintre autovehiculele prevazute la alin. (1) a semnalelor luminoase si sonore de prioritate în alte cazuri decât cele justificate de urgenta interventiei sau misiunii lor.
(4) Autovehiculele cu regim de circulatie prioritara ce se deplaseaza în conditiile prevazute la alin. (1) nu se supun restrictiilor de viteza. La intrarea în intersectii conducatorii acestora sunt obligati sa circule cu atentie si sa ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor.
Art. 120. - (1) La apropierea autovehiculelor cu însemnele politiei si ale pompierilor, aflate în misiune, care au în functiune semnalele luminoase de culoare rosie si albastra si, respectiv, rosie, concomitent cu cele sonore, conducatorii celorlalte vehicule sunt obligati sa opreasca de îndata în afara partii carosabile sau, când nu este posibil, cât mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permita trecerea acestora.
(2) La apropierea de autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care au în functiune semnalele luminoase de culoare albastra, concomitent cu cele sonore, conducatorii celorlalte vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa elibereze banda pe care se deplaseaza autovehiculul prioritar ori sa circule cât mai aproape de bordura sau acostament, iar la intersectii, sa le acorde prioritate de trecere.
(3) Conducatorii de autovehicule care se apropie de o coloana cu regim de circulatie prioritara pot depasi coloana daca li se semnalizeaza aceasta manevra de catre conducatorul coloanei. Se interzice altor conducatori de autovehicule sa se intercaleze sau sa se ataseze unei coloane cu regim de circulatie prioritara.
Art. 121. - Oprirea unui autovehicul de catre un politist aflat într-un autovehicul cu regim prioritar se face si prin punerea în functiune a dispozitivelor luminoase cu mesaje variabile sau cu bratul. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. Conducatorul de autovehicul caruia i s-a adresat semnalul este obligat sa puna în functiune de îndata luminile de directie din dreapta si sa opreasca în afara partii carosabile sau, daca aceasta nu este posibil, cât mai aproape de bordura sau acostament.
Art. 122. - (1) Coloanele oficiale se însotesc de echipaje ale politiei, în conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul de interne.
(2) Coloanele cu specific militar ale Ministerului Apararii Nationale se însotesc de echipaje de control al circulatiei care apartin acestui minister.
Art. 123. - Transporturile agabaritice sau speciale pot fi însotite de echipaje ale politiei numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române.
CAPITOLUL V
Reguli de circulatie
SECTIUNEA 1
Reguli generale
Art. 124. - Vehiculele se conduc pe partea dreapta a drumului public, în directia de mers, cu exceptia celor trase sau împinse cu mâna, care circula pe partea stânga.
Art. 125. - (1) Se interzic participantilor la trafic aruncarea, lasarea si abandonarea de obiecte, materiale sau substante, precum si crearea de obstacole pe drumul public.
(2) Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa îl înlature si, daca nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie ori primul politist întâlnit.
(3) Obligatia de anuntare a politiei revine si participantilor la trafic care au sesizat existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.
Art. 126. - (1) Conducatorii si pasagerii autovehiculelor, care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta, sunt obligati sa le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, atât în localitati, cât si în afara acestora.
(2) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.
(3) Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta, în interiorul localitatilor:
a) conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta;
b) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers înapoi;
c) femeile în stare vizibila de graviditate;
d) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi;
e) instructorii auto în timpul orelor de pregatire a cursantilor.
(4) În cazul în care în autovehicul exista atât locuri dotate cu centuri de siguranta, cât si locuri fara astfel de dispozitive, se ocupa de preferinta locurile dotate cu centurii de siguranta.
Art. 127. - (1) Conducatorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati sa poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice casti de protectie omologate.
(2) Se interzice transportul pe autovehiculele prevazute la alin. (1) a mai multe persoane decât locurile stabilite prin constructie si al obiectelor voluminoase.
(3) Copiii în vârsta de pâna la 7 ani, daca sunt tinuti în brate, precum si cei de pâna la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.
Art. 128. - Conducatorilor de autovehicule, ciclomotoare si tramvaie le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci când acestia se afla în timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "mâini libere".
SECTIUNEA a 2-a
Utilizarea partii carosabile
Art. 129. - Conducatorii sunt obligati sa conduca vehiculele cât mai aproape de marginea din dreapta partii carosabile.
Art. 130. - Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru ciclomotoare, biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament în sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol.
Art. 131. - (1) În cazul în care drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele vor fi conduse pe banda situata lânga acostament sau bordura.
Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
(2) Pe partile carosabile cu circulatie în ambele sensuri si care au cel putin trei benzi, vehiculele nu trebuie sa fie conduse pe banda situata la marginea din stânga partii carosabile în sensul de mers, daca printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.
Art. 132. - Vehiculele grele, lente sau agabaritice ori cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.
Art. 133. - Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lânga axul drumului, conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 134. - Vehiculele din serviciile de transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli pentru circulatia vehiculelor
¤ 1. Pozitii în timpul mersului
Art. 135. - (1) Pe drumurile publice pe care sunt aplicate marcaje, conducatorilor de vehicule le este interzisa trecerea peste linia continua, simpla sau dubla, si peste marcajul pentru spatii interzise.
(2) Marcajul discontinuu delimiteaza benzile, putându-se trece peste el numai atunci când conducatorii de vehicule schimba banda de circulatie, directia de deplasare ori când s-au angajat în depasire. Aceste manevre se vor executa numai dupa ce acestia au semnalizat si s-au asigurat ca nu pericliteaza siguranta celorlalti participanti la trafic care îi urmeaza sau îi preceda sau circula din sens opus.
(3) Obligatiile prevazute la alin. (2) revin conducatorilor de vehicule si atunci când pe drumul public nu sunt aplicate marcaje.
(4) În cazul în care sensul de circulatie este separat de o linie continua si una discontinua, conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul în directia de deplasare.
Art. 136. - (1) Pe un drum public prevazut cu minimum trei benzi pe sens, când conducatorii a doua autovehicule circula în aceeasi directie, dar pe banzi diferite si intentioneaza sa se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stânga sa ocupe acea banda.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfârseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda.
Art. 137. - (1) La intersectiile cu marcaje, conducatorii de vehicule trebuie sa se încadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, cu cel putin 50 m înainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor pentru semnalizarea directiei de mers.
(2) La intersectiile fara marcaje, conducatorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel putin 50 m înainte de intersectie, urmatoarele pozitii:
a) rândul din dreapta, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
b) rândul din stânga, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stânga;
c) oricare dintre rânduri, cei care vor sa mearga înainte.
(3) Daca în intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua rânduri, toti conducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lasând liber traseul tramvaiului.
(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca în ordinea sosirii, în spatele acestuia, si sa-si reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost închise.
Art. 138. - Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisa în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.
Art. 139. - Daca în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule într-o anumita directie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai în directia sau directiile indicate.
Art. 140. - Se interzice circulatia participantilor la traffic pe sectoarele de drum public la începutul carora sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.
¤ 2. Semnalele conducatorilor de vehicule
Art. 141. - Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare sonora, luminoasa sau cu bratul, ori de câte ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 142. - (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa-i determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita în zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa", cu exceptia cazurilor prevazute la art. 141.
(3) Se excepteaza de la alin. (2) autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta.
Art. 143. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati ca de la lasarea serii si pâna în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public, precum si în tuneluri, sa foloseasca instalatia de iluminare a vehiculului astfel:
a) luminile de pozitie sau de stationare, în timpul opririi pe partea carosabila în afara localitatilor;
b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitati, cât si în afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public, iar când ploua torential, ninge abundant sau este ceata densa, ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum, si luminile de ceata.
(2) La apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei.
(3) Semnalizarea prin schimbarea luminilor de întâlnire cu cele de drum se foloseste pe timp de noapte la intersectiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de catre politisti, precum si în conditii de vizibilitate redusa.
Art. 144. - Sunt obligati sa foloseasca ziua, permanent, luminile de întâlnire:
a) conducatorii motocicletelor si ciclomotoarelor;
b) conducatorii autovehiculelor care însotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri si produse periculoase.
Art. 145. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea în miscare.
(2) Intentia conducatorilor de autovehicule de a schimba directia de mers, depasirea si oprirea se semnalizeaza prin punerea în functiune a luminii intermitente a semnalizatoarelor cu cel putin 50 m în localitati si 100 m în afara localitatilor, înainte de efectuarea manevrelor.
(3) Oprirea autovehiculelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.
Art. 146. - Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau împinse cu mâna semnalizeaza intentia lor de a schimba directia de deplasare sau de a depasi, cu bratul întins orizontal, cu cel putin 25 m înainte de efectuarea manevrelor. Oprirea acestor vehicule se semnalizeaza prin balansarea bratului drept în plan vertical.
Art. 147. - (1) Luminile de avarie se folosesc când vehiculul a ramas în pana ori a fost avariat si nu poate fi deplasat imediat în afara partii carosabile.
(2) Luminile de avarie se utilizeaza si în orice alte împrejurari în care vehiculul imobilizat pe drumul public sau care se deplaseaza foarte lent constituie el însusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic.
(3) Conducatorii de autovehicule trebuie sa puna în functiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi si în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers.
Art. 148. - Se interzice detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a semnalelor speciale de avertizare luminoasa si sonora, cu exceptia autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta.
¤ 3. Depasirea
Art. 149. - (1) Depasirea vehiculelor se face numai pe partea stânga, în sensul de mers, cu exceptia celor ai caror conducatori au semnalizat si s-au încadrat corespunzator schimbarii directiei de deplasare spre stânga si a tramvaielor, care se depasesc pe partea dreapta. (2) Tramvaiele aflate în mers pot fi depasite si pe partea stânga atunci când drumul public este cu sens unic sau când între sina din dreapta si marginea drumului nu exista spatiu suficient pentru depasire.

 

Sus

 

   

 

 
Copyright © 2009 Crismalex. Toate drepturile rezervate.